در ايران حادثه ها با ميانگين سني 7/35 سال ، بالاترين بار بيماري را به خود اختصاص داده است . در اين راستا اداره سوانح و حوادث مركز مديريت بيماريها ، تاكنون سه برنامه را در دست اجرا گذاشته است .

-    اولين برنامه با عنوان پيشگيري از آسيب هاي خانگي در سال 1373، پس از طراحي و تصويب در 6 استان كشور به طور آزمايشي اجرا شد و در سال 1378 به كل كشور تعميم يافت .

-    برنامه دوم پيشگيري از حادثه ها در سطح شهرستان ها يا برنامه جامعه ايمن در سال 1375 طراحي و در 5 شهرستان اجرا شد.

-         برنامه سوم پيشگيري از حادثه هاي ترافيكي است .

حادثه هاي ترافيكي در ايران ، همواره بيشترين ميزان مرگ و مير را به دنبال داشته است . سال 1381 بيش از 22000 نفر ايراني در اثر اين حادثه ها جان باخته اند كه 40% آنان از عابران پياده بودند . بر اساس آمارهاي رسمي ، هر 26 دقيقه يك نفر در ايران جان خود را به علت بروز حادثه هاي ترافيكي از دست مي دهند . در اين برنامه از طريق پيش نويس يك طرح جامع از هماهنگي تمام نهادها ، شوراي عالي ايمني تردد و به سرپرستي رئيس محترم جمهوري يا معاون ايشان تشكيل شد .

مفهوم جامعه ايمن (safe community)در اولين كنفرانس جهاني پيشگيري از آسيب ها در شهر استكهلم سوئد در ماه سپتامبر سال 1989 تبيين شد. بر اساس اين بيانيه :

تمام انسانها بايد از سطح ايمني و سلامت يكسان برخوردار شوند .

هم اكنون برنامه عظيم جامعه ايمن در 134 شهر دنيا با تحقق بخشيدن به شاخص هاي بهداشتي مربوط ، گواهي قبولي و تأييد كميته جامعه ايمن را  دريافت كرده اند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-2-15 12:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ