بنياد جوامع ايمن در سال 1996 در شهر تورنتو كانادا به دنبال مرگ يك نوجوان 19 ساله پي ريزي شد . اين نوجوان در حال تخليه يك بشكه حاوي مواد اشتعال زا در بشكه ديگر ، در اثر انفجار صنعتي دچار 90 درصد سوختگي شد و پس از چند روز جان سپرد . اگر او به هر نحو آگاه شده بود و از اشتعال زا بودن مواد درون بشكه خبر داشت ، هرگز اين حادثه دردناك اتفاق نمي افتاد.

در حال حاضر ، ساير شهرهاي كانادا نيز تأييد بنياد جوامع ايمن را دريافت كرده اند . جامعه ايمن در پي ايجاد نگرشي نوين در باورهاي موجود در زمينه آسيب ها است . اين تغيير نگرش مستلزم آموزش مداوم منطبق بر باورهاي بنيادين جامعه است و اين امر ميسر نيست مگر در سايه تلاش و كوشش بي وقفه و ايجاد هماهنگي پايدار ميان نهاهاي جامعه .

ايمني در هر جامعه بر چهار اصل استوار است :

-         باور ديني ،

-         دانش به كارگيري صحيح وسايل ايمني ،

-         دسترسي به ملزومات ايمني ،

-         احترام به قوانين .

در اين راستا بايد گفت فقط ساختن بزرگراه كافي نيست ‍؛ ايجاد باور ايمني در بزرگراه ها ، انتخاب مسير مناسب ، دسترسي به بزرگراه ها ( كاهش عوارض جاده اي )و در نهايت اعمال و رعايت مقررات و قانون از شرايط  لازم براي ايمني جاده ها است .

بر اساس بيانيه سازمان بهداشت جهاني در آلماآتا قزاقزستان در سال 1981 تحت عنوان «سلامت براي همه تا سال 2000 ميلادي »،مقرر گرديد كه سطوح مختلف پيشگيري از آسيب ها در رئوس برنامه هاي بهداشت و درمان تمام جوامع بشري باشد و همكاري مردم و جامعه ، كليد دستيابي به موفقيت در اين زمينه تلقي گردد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-2-15 12:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ